ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเขียนย่อหน้า

leave a comment »

0123101 การเขียนย่อหน้า Paragraph Writing

การเรียงลำดับความคิดในการเขียนย่อหน้า การเลือกศัพท์ คำเชื่อม และวลีที่เหมาะสม การใช้ภาษาที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการเขียนและระดับของผู้อ่าน

(Organizing ideas in paragraph writing; selecting appropriate vocabulary, connectives and phrases; using Thai language appropriate for writing objectives and readers’ abilities.)

(0123101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: