ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ภาวะสองภาษาและภาวะหลายภาษา

leave a comment »

2010715 ภาวะสองภาษาและภาวะหลายภาษา Bilingualism And Multilingualism

ผู้พูดหนึ่งภาษากับผู้พูดสองภาษา การสัมผัสภาษาและการแทรกแซงทางภาษา การสลับรหัสภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม ระบบการศึกษาแบบสองภาษา โปรแกรมการสอนภาษาแบบกลมกลืนกับการสอนแบบไม่ใช้ภาษาแม่

(Monolingual and bilingual speakers; language contact and linguistic interference; code-switching; multilingualism and multiculturalism; bilingual education; immersion and submersion language teaching programs.)

(2010715 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: