ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

รังสีชีววิทยา

leave a comment »

943222     รังสีชีววิทยา     Radiobiology

การเกิดอนุมูลอิสระและการถ่ายทอดพลังงาน ผลทางตรงและทางอ้อมของรังสีต่อเซลล์ในระดับโมเลกุลและทั่วร่างกาย ผลเฉียบพลันและผลระยะยาวต่อสิ่งมีชีวิตในระบบ ผิวหนังไขกระดูก ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบอวัยวะ สืบพันธุ์ ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และระบบประสาท

(Free radical generation, energy transfer. Direct and indirect effect of ionizing radiation on cells at molecular level and systemic. Acute effect and chronic effect on living organisms; skin, bone marrow, gastrointestinal, respiratory, urinary, reproductive, skeletal, muscular and nervous systems.)

(943222 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 29, 2009 ที่ 4:05 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: