ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเต้นรำพื้นเมืองนานาชาติ

leave a comment »

3900112    การเต้นรำพื้นเมืองนานาชาติ    International Folk Dances

ความหมายแเละความสำคัญในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบต่าง ๆ การเคลื่อนไหวตอบสนองกับจังหวะดนดรี การเต้นรำพื้นเมืองของประเทศต่าง ๆ

(Definition and importance of different basic movements; movement response to music rhythm and international folk dances.)

(3900112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: