ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

จิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

leave a comment »

3804658    จิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ    Psychology for Children with Special Needs

เด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ โดยเน้นความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัว และพฤติกรรม การนำหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และป้องกันปัญหาพฤติกรรมให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

(Various types of children with special needs, with emphasis on learning abilities, adjustment and behavior; application of psychological approach to enhance development of children with special needs and to prevent behavioral problems.)

(3804658 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: