ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

พัฒนาการทารก

leave a comment »

3804652    พัฒนาการทารก    Infant Development

การศึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของวัยทารก ความแตกต่างระหว่างบุคคลของทารก และพัฒนาการที่ผิดปกติ

(A study of the physical, intellectual, emotional and social development of infants, of individual differences in infancy, and of abnormal development.)

(3804652 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 30, 2009 ที่ 7:36 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: