ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

จิตวิทยาการจูงใจ

leave a comment »

3800304    จิตวิทยาการจูงใจ    Psychology of Motivation

ศึกษาลักษณะต่างๆ ของการจูงใจ เน้นเรื่องการดึงดูด และการกดดันของกลุ่ม ปัญหาพิเศษของการจูงใจในอุตสาหกรรม และการโฆษณาชวนเชื่อ ปัญหาทั่วไปของพื้นฐานทางชีวภาพของแรงจูงใจ และการเปลี่ยนแรงจูงใจ

(A study of the various aspects of motivation, group incentive and pressure; special problems of motivation in industrial advertising; general problem of biological foundations of motivation and of motivation change.)

(3800304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 2, 2009 ที่ 5:58 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: