ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

จิตวิทยาและการใช้สารเสพย์ติด

leave a comment »

3800305    จิตวิทยาและการใช้สารเสพย์ติด    Psychology and Substance Abuse

วิธีการหลักที่ใช้ในการบำบัดการใช้สารเสพย์ติด ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องมุมมองทางการแพทย์และเภสัชกรรมในเรื่องการใช้สารเสพย์ติด ความหมายของการติดและการใช้สารเสพย์ติดที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดยา

(Major treatment approches to substance abuse; related psychological theories; pharmacological and medical aspects of commonly used substances; meaning of addiction and abuse in relation to compulsive behaviors.)

(3800305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: