ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สารสนเทศทางการพยาบาล

leave a comment »

3646714    สารสนเทศทางการพยาบาล    Nursing Informatics

ความสำคัญของการบันทึกหลักฐานในการให้การบริการสุขภาพสำหรับพยาบาล แหล่งและชนิดของข้อมูลในระบบบริการสุขภาพ แนวคิดและแนวทางการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลในระบบบริการสุขภาพ การออกแบบระบบข้อมูลและการสร้างฐานข้อมูลทางการบริหารการพยาบาล การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการบริหารและการวิจัย โดยเน้นจริยธรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Importance of health service record for nurses; sources and types of information in health service system; concepts and directions of utilizing computer in information management for health service and administration, nursing administrative information system design and baseline data formulation; information selection for administrative decision and research project; ethics in information technology will be emphasized.)

(3646714 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2009 ที่ 3:12 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: