ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประวัติศิลปะตะวันตก 1

leave a comment »

3501120    ประวัติศิลปะตะวันตก 1    History of Western Art  I

ศึกษาและวิเคราะห์วิวัฒนาการในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานศิลปกรรมอื่นๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยจนตนิยมของอารยธรรมตะวันตก เน้นถึงอิทธิพลของประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม ปรัชญา และศาสนา ที่มีต่อศิลปะตะวันตก

(Study and analysis of the development of painting, sculpture, architecture and other works of art dating from the pre-historic period to the Romantic age in western civilization, emphasizing the historical, political, social, philosophical, and religious influences on western art.)

(3501120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2009 ที่ 10:44 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: