ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประวัติศิลปะตะวันออก 1

leave a comment »

3501222    ประวัติศิลปะตะวันออก 1    History of Oriental Art I

ศึกษาและวิเคราะห์วิวัฒนาการในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานศิลปกรรมอื่นๆ ของประเทศจีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เน้นถึงแนวคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลและผลกระทบต่างๆ

(Study and analysis of the development of painting, sculpture, architecture, and other works of art of China, Japan, and Southeast Asian countries dating from the prehistoric age to the present day, emphasizing the influence of creative ideas.)

(3501222 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2009 ที่ 10:30 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: