ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประวัติศิลปะไทย

leave a comment »

3501224    ประวัติศิลปะไทย    History of Thai Art

ศึกษาและวิเคราะห์วิวัฒนาการของศิลปะไทย ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม และงานศิลปะอื่นให้รู้ถึงรูปแบบ ลักษณะเฉพาะคุณค่าของศิลปะไทย ตลอดจนอิทธิพลและผลกระทบของศิลปะจากประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(Study and analysis of the development of painting sculpture, architecture, crafts, and other forms of Thai art, emphasizing design, characteristics and Thai art value, including influences on Southeast Asian art.)

(3501224 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2009 ที่ 10:29 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: