ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ

leave a comment »

3400617    กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ    Comparative Evidence Law

ประวัติและวิวัฒนาการของหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานในประเทศที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวน เปรียบเทียบหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและหน้าที่นำสืบทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองของประเทศต่าง ๆ (ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา) เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย

(The course studies the history and evolution of comparative law of evidence in the adversarial and inquisitorial systems. It compares principles concerning interrogation, admissibility of evidence, and burden of proof in civil, criminal and administrative cases in various countries (French, German, English and American) with those of the Thai legal system.)

(3400617 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 7, 2009 ที่ 11:49 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: