ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

leave a comment »

460411     การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม     Social and Cultural Change

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวโน้มและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในสังคมต่างๆ

(Theories of social and cultural change; condition and factors which cause social and cultural change, trends and directions of changes in various societies.)

(460411 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 7, 2009 ที่ 4:27 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: