ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

จิตวิทยาพฤติกรรมทางการเมือง

leave a comment »

459455     จิตวิทยาพฤติกรรมทางการเมือง     Psychology of Political Behavior

หลักและกระบวนการทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์กับพฤติกรรมทางการเมืองความเชื่อถือของกลุ่มชน อิทธิพลอันเกิดจากบุคลิกภาพส่วนบุคคล การตัดสินใจ ลักษณะแบบแผนของบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อการลงคะแนนเลือกตั้งและการเป็นผู้นำทางการเมือง

(Principles and process of psychology applied to political behavior. Faith of group. Influences created by individual personality, decision-making, characteristics and pattern of individual affected the voting behavior and being political leaders.)

(459455 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 7, 2009 ที่ 6:29 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: