ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การปกครองท้องถิ่นไทย

leave a comment »

457242     การปกครองท้องถิ่นไทย     Thai Local Government

พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่นและส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นของไทย โครงสร้างและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของไทย ปัญหาการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย มีการศึกษานอกสถานที่

(Development of Thai local government. Relations between localprovincial administration and local-central administration. Structure and forms of local government in Thailand. Problems in Thai local government development. Field trips.)

(457242 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 8, 2009 ที่ 3:00 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: