ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

แมคโครโมเลกุล

leave a comment »

3344609    แมคโครโมเลกุล    Macromolecules

สมบัติทางกายภาพและอุณหพลศาสตร์ของแมคโครโมเลกุล เทคนิคใหม่ในการศึกษาแมคโครโมเลกุล คุณสมบัติพื้นฐานทางเคมีของพันธะในแมคโครโมเลกุล โครงสร้างของกรดนิวคลิอิกโปรตีน และคาร์โบไฮเดรต การจัดหรือม้วนพันโครงสร้าง ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของแมคโครโมเลกุล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมคโครโมเลกุล การเสียสภาพและการกลับคืนสู่สภาพเดิมของโครงสร้างในแมคโครโมเลกุล

()

(3344609 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 8, 2009 ที่ 9:27 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: