ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

อาชญาวิทยาคลินิก

leave a comment »

456352     อาชญาวิทยาคลินิก     Clinical Criminology

การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จิตวิทยาและกฎหมายอาชญามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำผิดที่มีจิตใจไม่ปกติ บทบาทของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด

(Application of medical science psychology and law to the mentally ill offenders in criminal court. Role of officer in criminal justice for treatment of the offenders.)

(456352 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 9, 2009 ที่ 1:55 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: