ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

โฟโตแกรมเมตรี II

leave a comment »

451353     โฟโตแกรมเมตรี II     Photogrammetry II

หลักการ จุดประสงค์ ประโยชน์ และประเภทของการขยายจุดบังคับภาพถ่าย การขยายจุดบังคับภาพถ่ายด้วยวิธีรังวัดโมเดลต่อเนื่อง การขยายจุดบังคับด้วยวิธีรังวัดโมเดลอิสระ การขยายจุดบังคับด้วยวิธีบล็อกรวมชุด การคำนวณปรับแก้ในงานการขยายจุดบังคับภาพถ่าย การประยุกต์ใช้โฟโตแกรมเมตรี การทำแผนที่ระบบอัตโนมัติด้วยวิธีโฟโตแกรมเมตรี

(Principle, objective, usefulness and technique of photogrammetric aerial triangulation, strip aerial triangulation; block adjustment by independent model; bundle block adjustment; adjustment computation of aerial triangulation; photogrammetric application; automated photogrammetric mapping.)

(451353 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 9, 2009 ที่ 2:09 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: