ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปรัชญาอินเดีย I

with 2 comments

387221     ปรัชญาอินเดีย I     Indian Philosophy I

กำเนิด ลักษณะทั่วไปของปรัชญาอินเดีย ความแตกต่างระหว่างปรัชญาอินเดียกับปรัชญาตะวันตก ปรัชญาอาสติกะและนาสติกะ

(Origin and general characteristics of Indian Philosophy. Differences between Indian and Western thought. Astika and Nastika philosophies.)

(387221 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 13, 2009 ที่ 3:44 am

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. อยากทราบว่า อิทธิพลของอุปนิษัทที่มีต่อภควัทคีตาอย่างไรครับ

  ณัฐพงษ์ คำดีบุญ

  กรกฎาคม 23, 2010 at 3:07 pm

  • ผมไม่ทราบจริงๆ ครับ คงต้องหาอ่านจากหนังสือปรัชญาอินเดียเองนะครับ วิชานี้เปิสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหัสวิชา 387221

   SoClaimon

   กรกฎาคม 23, 2010 at 5:10 pm


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: