ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

leave a comment »

361242     การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     Speaking for Specific Objectives

หลักการและการฝึกพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การเป็นพิธีกร การอภิปราย การสัมมนา การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดทางวิทยุกระจายเสียง การพูดทางโทรทัศน์ การศึกษานอกสถานที่

(Principles and practice in speaking for specific objectives: ceremony ,discussion, seminar, public address, broadcasting speaking and television speaking. Field trips required.)

(361242 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 14, 2009 ที่ 4:07 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: