ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้

leave a comment »

305111     กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้     Anatomy and Identification of Wood

กายวิภาคของไม้ยืนต้นและเนื้อไม้ เซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ในต้นไม้และเนื้อไม้ การพิสูจน์ไม้ด้วยแว่นขยาย ตลอดจนโครงสร้างที่สัมพันธ์กับตํ าหนิ สมบัติ และการใช้ประโยชน์ไม้

(An anatomy of tree, wood, cell and tissues in the tree and wood. The use of hand lens for wood identify, including the related structure of mark, properties and wood utilization.)

(305111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 ที่ 3:38 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: