ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การประเมินค่าป่าไม้

leave a comment »

304442     การประเมินค่าป่าไม้     Forest Valuation

วัตถุประสงค์และหลักเศรษฐกิจในการจัดการป่าไม้ การประเมินค่าที่ดินสต๊อกไม้และหมู่ไม้ในป่า ตลอดจนความเสียหายใน ลักษณะและชนิดต่าง ๆการประเมินค่าตอไม้ ไม้ยืนต้น ท่อนซุงและไม้แปรรูป ดอกเบี้ยและการลงทุนโดยประยุกต์สูตรต่าง ๆ รวมทั้งส่วนลดในธุรกิจของการป่าไม้

(Objectives and economic principles in forest management. Valuation of forest lands, growing stock and stands, including various types of damage, Appraisal of stumpage, standing timber, logs and lumber. Interest and investment, applications of compounding and discounting formular in forest business.)

(304442 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 ที่ 3:50 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: