ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วนศาสตร์เบื้องต้น

leave a comment »

304111     วนศาสตร์เบื้องต้น     Introduction to Forestry

วนศาสตร์โดยทั่วไป ประวัติและพัฒนาการของวิชานี้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวนศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้และที่ดินทั่วไปรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ดังกล่าว

(General forestry, history and development of the subject. Aims and objectives of forestry. Forest and general land use including their interrelationship.)

(304111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 ที่ 4:38 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: