ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เครื่องมือสมุทรศาสตร์และวิธีใช้

leave a comment »

255462     เครื่องมือสมุทรศาสตร์และวิธีใช้     Instruments and Methods in Oceanography

เครื่องมือและวิธีใช้เครื่องมือในการสํ ารวจทางสมุทรศาสตร์ มีการศึกษานอกสถานที่

(Types of instruments and operation methods in oceanography. Field trip required.)

(255462 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

โฆษณา

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 ที่ 8:33 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: