ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เครื่องมือสมุทรศาสตร์และวิธีใช้

leave a comment »

255462     เครื่องมือสมุทรศาสตร์และวิธีใช้     Instruments and Methods in Oceanography

เครื่องมือและวิธีใช้เครื่องมือในการสํ ารวจทางสมุทรศาสตร์ มีการศึกษานอกสถานที่

(Types of instruments and operation methods in oceanography. Field trip required.)

(255462 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 ที่ 8:33 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: