ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วิศวกรรมการซ่อมบํารุง

leave a comment »

206471     วิศวกรรมการซ่อมบํ ารุง     Maintenance Engineering

แนวความคิดในงานซ่อมบํ ารุง สถิติการชํ ารุดขัดข้องและการวิเคราะห์สาเหตุ ระบบซ่อมบํ ารุงป้องกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซ่อมบํ ารุง การควบคุมอะไหล่ ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบํ ารุง การวัดผลงานซ่อมบํ ารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง

(Maintenance concepts, failure statistics and causes analysis, preventive maintenance system, planning and control of maintenance activities, spare parts controls, human resources for maintenance works, maintenance performance measurement and system appraisal for improvement.)

(206471 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 20, 2009 ที่ 1:30 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: