ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล III

leave a comment »

198153     แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล III     Basic Concepts and Principles of Nursing III

ฝึกประสบการณ์ใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชนทั้งในภาวะปกติ และภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน

(Practice using the nursing process in providing nursing care to individual, family, and community both in normal condition and deviate health condition.)

(198153 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 ที่ 8:20 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: