ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

พื้นฐานอาชีวอนามัย

leave a comment »

3014760    พื้นฐานอาชีวอนามัย    Fundamentals of Occupational Health

การเปลี่ยนแปลงของประเทศสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ผลกระทบของสิ่งคุกคามจากงาน อาชีพและสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชน ขอบเขตและความสำคัญของชีวอนามัยบุคลากรที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ของบุคลากร ระบบบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการขนาดต่างๆในประเทศไทย

(Evolution of Thailand to a newly industrialized country; impact of occupational and environmental health hazards on the health of the health of workers and community; scope and significance of occupational health; occupational health professionals and their functions; occupational health hazards; occupational health service systems in various sizes of the workplace in Thailand.)

(3014760 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 30, 2009 ที่ 3:58 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: