ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

อาชีวเวชศาสตร์

leave a comment »

3014739    อาชีวเวชศาสตร์    Occupational Medicine

ศึกษาส่วนประกอบของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยเกิดจากอาชีพและทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม การศึกษาถึงสาเหตุอาการ การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคที่พบบ่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพ ศึกษาประวัติ กฎหมาย และบทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย ศึกษาจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของงานบริการอาชีวอนามัย นอกจากนั้นยังศึกษาด้านพิษวิทยา จิตวิทยา สรีรวิทยา การทำงานและเออร์โกโนนิคส์ อีกด้วย

(This course provides an introduction occupational disease hazards, their evaluation and control. The history of occupational health, the fundamentals of toxicity, problems of exposure to physical and chemicals in industry, and exposure evaluation and control will be discussed.)

(3014739 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 30, 2009 ที่ 4:05 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: