ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

183114     ฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     Fundamental Physics for Sports Science

หลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับแรง การเคลื่อนที่เชิงเส้น การเคลื่อนที่เชิงมุม ความรู้พื้นฐานทางกล-ศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา

(Physics concept related to force, linear motion and angular motion. Basic knowledge in mechanics, thermodynamics in relation to biomechanics in sport.)

(183114 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 ที่ 2:58 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: