ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน

leave a comment »

166331     การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน     Guidance Activities Management in Classroom

หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหาการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนเทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนฝึกปฏิบัติการจัด ทำคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบฝึกปฏิบัติ และดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการที่วางไว้

(Principles, objectives, structure and scope of guidance activities in classroom. Techniques and methods of managing guidance activities to serve students’ needs. Coverage of practices: provision of guidance activities manual, workbook, and implement all guidance activities as being planned.)

(166331 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 ที่ 9:25 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: