ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปรัชญาทางนันทนาการ

leave a comment »

174431     ปรัชญาทางนันทนาการ     Philosophy in Recreation

หลักการทางจิตวิทยา สังคมวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดนันทนาการและการเล่นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แนวความคิดทางปรัชญาพื้นฐานที่เกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดโครงการนันทนาการ

(Aspects of psychology and social science applied in the management of play, recreation and leisure time. Concepts of the basic philosophy, principles and methods involved in the management of recreation programs are also stressed.)

(174431 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 ที่ 2:54 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: