ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

leave a comment »

172312     วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว     Kinesiology

แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของร่างกาย การทำงานของข้อต่อและกล้ามเนื้อกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การนำหลักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวมาใช้ในการวิเคราะห์ทักษะกลไก ลักษณะท่าทางและความสามารถของมนุษย์ หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการประกอบกิจกรรมทางกาย หลักของการฝึกและการพัฒนาความสามารถ

(Basic concepts of kinesiology, relationships between the body parts, functions of joints and muscles in body movement. Application movement principles in analysis of motor skills, posture and human performance. Movement principles in physical activities. Principles of training and performance development.)

(172312 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 ที่ 7:07 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: