ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้

leave a comment »

119455     เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้     Economics of Forestry Resources

ทรัพยากรป่าไม้ ความสำคัญของป่าไม้ต่อประเทศ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรป่าไม้ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ อุปสงค์ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ระบบราคาในอุตสาหกรรมป่าไม้ สถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับป่าไม้ การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้

(Forestry resource. Importance of forestry. Economic theory applied to forestry resource use. Forestry resource management. Demand for forestry products. Pricing system in forestry industry. Economic and social institutions in forestry. Forestry resource development.)

(119455 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 4, 2009 ที่ 9:09 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: