ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เศรษฐศาสตร์ชนบท

leave a comment »

101422     เศรษฐศาสตร์ชนบท     Rural Economics

บทบาทของชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบทการสะสมทุน การผลิต การตลาด และการบริโภคของประชากรในชนบท บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจชนบท แนวโน้มของความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ และวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทในประเทศไทยมีการศึกษานอกสถานที่

(Roles of rural area in economic development. Socio-economic characteristics of rural capital formation, production, marketing, and consumption. Roles of government and private sector in the development of rural economic structure. Trends of economic growth. Economic structural change and approaches to rural economic development in Thailand. Field trip required.)

(101422 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ธันวาคม 6, 2009 ที่ 10:41 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: