ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การปฏิบัติการและการบำรุงรักษาเรือ

leave a comment »

03501452     การปฏิบัติการและการบำรุงรักษาเรือ     Ship Operation and Maintenance

การปฏิบัติการของเรือและการบริหารงานเรือ การดูแลการซ่อมบำรุงลำตัวเรือเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ การวางแผนและการควบคุมงานการซ่อมบำรุง การประยุกต์ระบบบำรุงรักษาสมัยใหม่กับงานเรือและอู่ซ่อมเรือ ระบบประกันและควบคุมคุณภาพ

(Ship operations and management; maintenance of hulls, machinery and equipment; maintenance planning and control; applications of modern maintenance systems to ships and shipyards; quality assurance and quality control systems.)

(03501452 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 ที่ 4:06 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: