ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กายวิภาคสำหรับเวชศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

3001741    กายวิภาคสำหรับเวชศาสตร์การกีฬา    Anatomy for Sports Medicine

โครงสร้างของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การกีฬา

(Structures of the body organs related to sports medicine.)

(3001741 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 ที่ 3:19 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: