ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีวาทศาสตร์และวาทวิพากษ์

leave a comment »

2804410    ทฤษฎีวาทศาสตร์และวาทวิพากษ์    Rhetorical Theory and Criticism

ให้ความรู้ทางทฤษฎีของการพูด โดยอิงประวัติความเป็นมาของทฤษฎีและการปฏิบัติเชิงวาทศาสตร์ของโลกตะวันตก พิจารณาแนวทางในการวิเคราะห์ และประเมินค่าวาทศิลป์ของบุคคลสำคัญ

(Investigation of rhetorical theories, depending primarily upon backgrounds and performances of Western rhetorical tradition, including analysis and evaluation of some well-known operators’ rhetoric.)

(2804410 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 10, 2009 ที่ 6:48 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: