ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเขียนบทโฆษณา

leave a comment »

2803328    การเขียนบทโฆษณา    Creative Copy Writing

ความแตกต่างของสื่อโฆษณาแต่ละชนิด และลักษณะของสารที่สามารถแพร่ออกได้ด้วยสื่อเหล่านั้น ฝึกหัดวิธีการเขียนโฆษณาเพื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สั่งพิมพ์ เอกสารโฆษณาอื่นๆและป้ายโฆษณา การเขียนบทโฆษณาทางภาพยนตร์ วิทยุ และโทรทัศน์ โดยเน้นให้นิสิตฝึกภาคปฏิบัติของการเขียนและสร้างสารโฆษณา

(Different types of advertising media and the types of messages for specific media; creative copy writing for newspapers, magazines, printed matter, pamphlets, and billboards, including film, radio and television, with emphasis on the practice of writing and designing advertising messages.)

(2803328 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 ที่ 1:49 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: