ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทัศนสาร

leave a comment »

2800108    ทัศนสาร    Visual Communication

การสื่อสารด้วยภาพ เน้นการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการประยุกต์ใช้องค์ประกอบศิลป์ในงานทัศนสารประเภทต่าง ๆ ที่เน้นเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม

(Visual communication with emphasis on composition, graphics and application in various types of visual media with emphasis on moral and ethical content.)

(2800108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 ที่ 2:27 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: