ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักการบันเทิงสารสนเทศ

leave a comment »

2801417    หลักการบันเทิงสารสนเทศ    Principles of Infotainment

หลักการ แนวคิด และการผลิตสื่อสารสนเทศที่มีความผสมผสานระหว่างข่าวสารและบันเทิงคดี การวิเคราะห์ผลกระทบของบันเทิงสนเทศต่อสังคม

(Principles, concepts and the production of journalistic and informative media that combine news and entertainment; analysis of the impact of infotainment media on society.)

(2801417 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 ที่ 5:51 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: