ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวิเคราะห์การกำหนดนโยบายทางการศึกษา

leave a comment »

2706856    การวิเคราะห์การกำหนดนโยบายทางการศึกษา    Analysis Of Education Policy Formulation

การวิเคราะห์พัฒนาการของการกำหนดนโยบายทางการศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับนโยบายทางการศึกษา นโยบายการบริหารการศึกษาระดับต่าง ๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศ

(An analysis of the development of education policy formulation in Thailand; the relationship between political, social and economical change and educational policy, all levels of educational administration policy in Thailand and other countries.)

(2706856 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 ที่ 7:04 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: