ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ระบบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

leave a comment »

2708336    ระบบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา    Computer Systems and Maintenance

ระบบการทำงานของฮาร์ดแวร์ในส่วนของหน่วยป้อนข้อมูลเข้า หน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยแสดงผล โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ พัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเลือกอุปกรณ์เพื่อการประกอบเครื่อง ทักษะการประกอบเครื่อง การติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบ การทดสอบ และการดูแลระบบทั้งพีซี และเครือข่าย

(Systems of computer hardware including input unit, central processing unit, and output unit, computer structure, development of computer systems from past to present; selection of equipment for computer assembling, computer assembling skills; operating software installation; PC computer and network system testing and maintenance.)

(2708336 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 ที่ 6:36 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: