ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

บทบาทของกีฬาในสังคม

leave a comment »

2705674    บทบาทของกีฬาในสังคม    Roles Of Sports In Society

การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของกีฬาในสังคม การกีฬากับการมีชีวิตอยู่กินดีในสังคมสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬากับวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง

(Analytical studies of the role and significance of sports in societies; sport and being wellness in modern society; relationships among sports cultures, economics; and politics.)

(2705674 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 ที่ 4:30 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: