ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ระบบบริหารการศึกษาไทย

leave a comment »

2706722    ระบบบริหารการศึกษาไทย    Thai Educational Administrative Systems

พัฒนาการของระบบบริหารการศึกษาในประเทศไทย นโยบาย รูปแบบขององค์การและการควบคุมการศึกษาของรัฐบาลในปัจจุบัน การแบ่งหน่วยงานและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาของรัฐและเอกชนทุกระดับ ทุกประเภท กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

(Development of educational administrative systems in Thailand; current policy, organizational pattern, and government control of education; division and functions of public and private organizations in every level an type of education, educationa)

(2706722 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 ที่ 8:42 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: