ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารพลศึกษา

leave a comment »

2705604    การบริหารพลศึกษา    Administration In Physical Education

หลักการ วิธีการ และปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารการพลศึกษาในโรงเรียน รวมทั้งการจัดเวลา การจัดตารางสอน การจัดสถานที่ อุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ และการจัดงบประมาณทางพลศึกษา

(Principle, techniques, procedures, problems involved in administration of psysical education in schools.)

(2705604 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 ที่ 7:43 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: