ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักการสอนและฝึกกีฬาหลัก

leave a comment »

2705631    หลักการสอนและฝึกกีฬาหลัก    Principles Of Coaching Major Sports

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการนำหลักวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสรีรวิทยาและจิตวิทยามาใช้ในการฝึกและสอนกีฬาเพื่อให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ วิชานี้จะมุ่งให้นิสิตนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในสภาพที่แท้จริง

(Application of principles in kinesiology, physiology, and psychology to effective training and coaching major sports, emphsizing the application of knowlege and experince to real situations.)

(2705631 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 ที่ 7:33 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: