ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กระบวนการและประชาธิปไตยระดับประถมศึกษา

leave a comment »

2703105    กระบวนการและประชาธิปไตยระดับประถมศึกษา    Group Process and Democracy at the Elementary Education level

ความหมายและความสำคัญของกระบวนการ กลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกลุ่ม กับแนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยสำหรับเด็ก ลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา องค์ประกอบสำคัญในการทำงานเป็นทีม บทบาทผู้นำและสมาชิกกลุ่มการปรบพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม

(Meanings and significance of group process; relationships between group process and fundamental concepts of democracy for children; characteristics of democracy in the classrooms at the elementary education level; essential components of team work: roles of group leader and member; behavior adjustment in inter-group and intra-group.)

(2703105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 ที่ 8:15 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: