ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวิจัยอนาคต

leave a comment »

2702708    การวิจัยอนาคต    Futures Research

มโนทัศน์และการออกแบบการวิจัยอนาคต เพื่อศึกษาวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาและสังคมในอนาคตที่เป็นทางเลือก การสำรวจ และพัฒนาเทคนิคการซักไซ้ไล่เลียง แบบมีปฏิสัมพันธ์แต่ไม่มีโครงสร้างและทิศทางเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุ์วรรณา แบบเดลฟาย แบบสร้างอนาคตภาพ แบบตรวจกวาด แบบการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ แบบการพยากรณ์ และการใช้เทคนิคที่มีอยู่เดิม โดยเน้นความสำคัญในการอภิปรายจุดเด่นและจุดด้อย การบูรณาการเทคนิคต่างๆ และการทำวิจัยอนาคตขนาดเล็ก 1 เรื่อง

(Concept and design of futures research to study visions of alternative futures in education and society; survey and development of an interactive, unstructured and non-directive eliciting techniques; ethnographic, delphi, future scenario building, canvassing, cross-impact analysis, forecasting and applied existing techniques with emphasis on discussion on strengths and weaknesses, integration of different techniques, and undertaking of a micro- scale futures research.)

(2702708 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 ที่ 8:46 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: