ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วาทวิทยาสำหรับครู

leave a comment »

2701372    วาทวิทยาสำหรับครู    Speech for Teachers

การพูดแบบต่าง ๆ ในที่สาธารณะ ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการพูดเพื่อจูงใจและปลุกใจ การปาฐกถา การโต้วาที การสอน การอธิบาย การอภิปรายแบบต่างๆ การประชุมและการจัดประชุมแต่ละแบบ กลวิธีการเป็นผู้นำการประชุมกลุ่ม การพูดแนะนำ การเป็นพิธีกร การกล่าวขอบคุณ การเล่าเรื่อง ในรูปแบบต่างๆ ศิลปะการเป็นประธานกลุ่มและผู้นำการอภิปราย การวิเคราะห์ผู้ฟัง การวิจารณ์ การเตรียมการพูดเพื่อโอกาสต่าง ๆ การรู้จักใช้ถ้อยคำในการพูดให้เหมาะสมแก่กาละเทศะและบุคคล

()

(2701372 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 ที่ 4:11 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: